Jheronimus Bosch Art Center

Beschrijving der Stad ’s Hertogenbosch

Eind achttiende eeuw geschreven en nog steeds actueel en van nut. Johan Hendrik van Heurn is voor onderzoekers van de geschiedenis van stad en meierij van ’s-Hertogenbosch geen onbekende, maar een deel van zijn werk bleef onuitgegeven en was dus altijd moeilijk toegankelijk. De uitgave van zijn ‘Beschrijving der stad ’s Hertogenbosch’ vult een groot deel van die lacune.

Het boek is deels een geschiedenis van ’s-Hertogenbosch, maar veel meer een gedetailleerde beschrijving van gebouwen en instituties in de stad. Zo vinden we hier ook een beschrijving van het interieur van de Sint-Jan, met een lange lijst van teksten op de vele grafzerken en een uitvoerige beschrijving van het orgel. Ook de talloze kloostergemeenschappen die de stad ooit kende, worden met hun wel en wee beschreven, evenals de verschillende parochies met lijsten van de priesters de ze bedienden. Van de vele ambachtsgilden krijgen we informatie over hun structuur, reglementen en bestuurders. Het geheel is een beetje ‘alles wat u altijd over ’s-Hertogenbosch wilde weten, maar nooit bedacht om te vragen’.

 40,00

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram