Jheronimus Bosch Art Center

Giraffe en tweepotig hondje (JB31 set)

Uit de Tuin der Lusten

Op het linker paneel van de Tuin der Lusten bevinden zich naast de fontein een giraffe en een tweepotig hondje. Ze leven vreedzaam met andere exotische dieren in een fantastisch paradijs. Op de voorgrond, waar God Eva aan Adam voorstelt, gaat het er echter minder lieflijk aan toe. De zondeval lijkt nabij.

DE TUIN DER LUSTEN
Hiëronymus Bosch toont hoe wij stervelingen, ontsproten aan het aards paradijs, via ons onkuise leven op aarde op weg zijn naar de gruwelijke hel.

Hoogte 17 cm & 6 cm

Hoogte: 17 cm

 49,00

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram