Jheronimus Bosch Art Center

Kijken naar Bosch

Mooi en zorgvuldig uitgegeven, verscheen in 2014 Kijken naar Bosch van dr. Ed Hoffman. Het boek legt de nadruk op het kijken!

Op het samen grondig bekijken van alle aan Jheronymus toegeschreven schilderingen. Natuurlijk wordt daarbij de stand van zaken in de wetenschappelijke discussies over de feiten en de achtergronden van het oeuvre gerespecteerd, maar de nadruk ligt op het samen Kijken naar Bosch. Het boek blijkt een succes, en in 2016 wordt tot een tweede druk besloten. Jammer genoeg blijkt het dan nog niet mogelijk om de soms spectaculaire conclusies van het, in de marge van de grote tentoonstelling in het Noord-Brabants Museum in ’s-Hertogenbosch, breed uitgevoerde wetenschappelijke onderzoek mee te nemen.

In deze derde druk zijn die conclusies en ontdekkingen wel verwerkt! Bij enkele bekende en geliefde werken zijn vraagtekens gezet en andere panelen worden bij nader inzien juist wel aan de geniale penselen van de meester toegeschreven. Bovendien zijn er in deze derde druk extra pagina’s toegevoegd om daarmee bij een viertal topwerken meer details te kunnen laten zien. En daar gaat het om in dit mooie handzame boek. Om samen te kijken. Samen te Kijken naar Bosch!

Aanrader van het Jheronimus Bosch Art Center museumgidsen

 14,95

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram