Jheronimus Bosch Art Center

Parels van het Bossche broek

Over de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch zijn in de afgelopen jaren tientallen boeken verschenen. Echter niet over het  moerassige Bossche Broek, dat oorspronkelijk circa 2.500 ha groot was, maar door menselijk ingrijpen aanzienlijk in omvang is afgenomen. Het boek ‘De parels van het Bossche Broek’, dat dit jaar moet uitkomen, gaat over de rijke historie, de natuur en toekomst van dit gebied dat eeuwenlang landbouw- en natuurgebied was, maar ook vrij schootsveld en strijdtoneel bij het beleg van 1629, het grootste spektakel van de Tachtigjarige Oorlog.

Het boek gaat ook over de eerste gebruikers, de Keltisch/Romeinse periode en de middeleeuwen. Over Aa en Dommel, de watersnood van 1995, de vele donken en buitenplaatsen. Ook de bedreigingen zoals de omstreden ruilverkaveling, grondhonger van de stad met als gevolg zandwinning, woningbouw en wegenaanleg komen aan bod. ‘De parels van het Bossche Broek’ is overvloedig geïllustreerd  met niet eerder gepubliceerde foto’s, historische en nieuwe kaarten en graphics. Ook daaruit moge blijken dat ondanks alle nieuwe ontwikkelingen het broek nog steeds een landschappelijk schitterend gebied is met een rijke flora en fauna. Auteur, redacteur en grafisch ontwerper hopen dat de aandacht voor dit gebied zal bijdragen aan de verdere versterking van de natuurwaarde en dat met respect wordt omgegaan met de rijke historie van het Bossche Broek.

 24,95

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram