Jheronimus Bosch Art Center

Tussen Hemel en Hel

De laatmiddeleeuwse mens leefde tussen hoop en angst. De hemel was zijn beloning als hij vroom was, maar de hel en al zijn verschrikkingen wachtten hem als hij bezweek voor de verleidingen van de duivel. De tijdgenoten van Jheronimus Bosch waren diep getroffen door de visioenen van de schilder over het paradijs en de ingewanden van de hel. Bosch liet ze zien dat de duivel hen in vele gedaanten kon belagen, en dat de weg naar de hel vaak korter was dan de weg naar de hemel. In dit boek geeft de auteur een fascinerend inzicht in het leven en de ideeën van Bosch.

 14,95

In stock (can be backordered)

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram