Jheronimus Bosch Art Center

ANBI

Het Jheronimus Bosch Art Center is door de belastingdienst aangemerkt als
een algemeen nut beogende instelling (ANBI) onder nummer 815757475. Hiervoor
moeten wij een aantal gegevens publiceren. Met genoegen vermelden wij
hieronder deze gegevens.

Naam: Stichting Jheronimus Bosch Centrum, ofwel Jheronimus Bosch Art Center (JBAC)
KvK: 41083101
Postadres: Postbus 1380, 5200 BK  's-Hertogenbosch
Bezoekadres: Jeroen Boschplein 2, 's-Hertogenbosch

Doelstelling: de exploitatie van een bezoekerscentrum van waaruit een
cultuur-historische, toeristische en educatieve presentatie van het werk en
de wereld van Jheronimus Bosch zal worden verzorgd.

Bestuur: J.W.M. Timmermans (voorzitter),  A.H.M. van Rooij (penningmeester) en R. Kok (secretaris).

De bestuurders ontvangen geen beloning.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram